3.5%

Сүүлийн 12 сар тасралтгүй ажил эрхэлсэн байх

Уян хатан нөхцөл

Бага хүү

Түргэн шуурхай

Хөнгөлөлт, боломж

Зээлийн үйлчилгээ

Эрхэм хүндэт харилцагч танд бид бага хүүтэй уян хатан нөхцөлтэй зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

3.1% - 3.5%

Зээлийн хүү /сар/

Дэлгэрэнгүй
Хэрэглээний лизинг

3.0% - 3.4%

Зээлийн хүү /сар/

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн зээл

3.0% - 3.5%

Зээлийн хүү /сар/

Дэлгэрэнгүй

3.5%

Зээлийн хүү /сар/

Дэлгэрэнгүй

Зээл авах боломжит хэмжээг тогтоох, хүсэлт илгээх алхам

1

Зээлийн төрлөө сонгох

Зээлийн нөхцөл
Тавигдах шаардлага
Бүрдүүлэх материал

2

Мэдээлэл оруулах

Сарын цэвэр орлого
Хүсэж буй зээлийн хэмжээ
Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

3

Зээл олгох боломжит хэмжээг харах

Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ
Зээлдэгчийн үнэлгээ

4

Зээлийн хүсэлт илгээх

Анкет бөглөх
Бүрдүүлэх материал хавсаргах

ТАНЫ САНХҮҮГИЙН НӨМӨР

НӨМӨР КРЕДИТ ББСБ

Шуурхай үйлчилгээ

Мэргэжлийн хамт олон таны зээлийг ажлын нэг өдөрт багтаан олгоно.

Хүү бага, Үнэлгээ өндөр

Таны хөрөнгийг бодитоор үнэлж хамгийн бага хүүтэй зээлийг олгож байна

Урамшуулал, Уян хатан нөхцөл

Хөнгөлөлттэй уян хатан нөхцөлийг хоёр дахь удаагийн зээлдээ ашиглах боломжтой

Түгээмэл асуулт хариулт

Автомашин барьцаалсан зээл болон лизингийн зээлийн шийдвэр дунджаар 30 минут байдаг ба Үл хөдлөх барьцаалсан зээл болон бизнесийн зээлийн шийдвэр гаргалтын хугацаа дунджаар 4 цаг байдаг. Барьцаа Хөрөнгө Улсын бүртгэлийн байгууллагуудад бүртгүүлэх хугацаа шийдвэр гаргалтын хугацаанд ордоггүй болно.

Давхар зээл авах боломжтой. Гэхдээ таны орлогын эх үүсвэр давхар зээлийн эргэн төлөлт хийх боломжтой байх хэрэгтэй

Зээлийн бүтээгдэхүүний төрлөөс шалтгаалах ба Шуурхай барьцаат зээлд орон сууц, хашаа байшин, тээврийн хэрэгсэл. Бизнесийн зээлд хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцааалж болно. Хөдлөх хөрөнгөд эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж орох бөгөөд зээлийн дүнгийн 20%-с хэтрүүлэхгүйгээр барьцаална. Цалингийн зээлд зээл хүсэгчийн цалингийн орлого барьцаална

Зөвхөн өмчлөх эрхтэй газрыг дангаар нь барьцаалах ба зээлийн дээд хэмжээ 3 сая төгрөг болно. Эзэмших эрхтэй газрыг үл хөдлөхийн гэрчилгээтэй байшин буюу обьектын хамт давхар барьцаалж болно.

Top