Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

200000000

Зээлийн хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн барьцаа

Орон сууц

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Барьцаалж буй орон сууц нь зээл хүсэгчийн болон хамтран өмчлөлийнх байх
  • Хамтран өмчлөгчид нь зээлийн барьцаанд тавихыг албан ёсоор бичгээр зөвшөөрсөн байх, нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Зээл хүсэгч нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Орон сууцны гэрчилгээ
  • Орон сууцны лавлагаа /ТҮЦ машинаас/
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 18 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top