Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

15000000

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн барьцаа

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

 • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг бөгөөд тухайн бизнесийг 12 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн туршлагатай байх
 • Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай байх
 • Улаанбаатар хотод бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Бизнесийн зээл хүсэгчийн анкет
 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг /Дансны хуулга, орлого бүртгэх хар дэвтэр гэх мэт/
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз гэх мэт/
 • Ажлын байрны бичиг баримт /түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, түрээслэгчийн тодорхойлолт, сүүлийн 12 сарын түрээс төлсөн баримт/
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын анкет
 • Зээл хүссэн албан бичиг /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, гүйцэтгэх захирал г.м / иргэний үнэмлэхний хуулбар,
 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • ААН, байгууллагын дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/
 • Ажлын байрны бичиг баримт/ түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, түрээслэгчийн тодорхойлолт, сүүлийн 12 сарын түрээс төлсөн баримт/
 • Зээлийн зориулалтын талаар гэрээ, төсөл гэх мэт
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг /Дансны хуулга, татварын албаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан сүүлийн 1 жил /
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа, барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг, барьцаалах машин тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гэрчилгээ

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 12 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top