Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

50000000

Зээлийн хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн барьцаа

Хашаа байшин

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Барьцаалж буй хашаа байшин нь зээл хүсэгчийн болон хамтран өмчлөлийнх байх
  • Хамтран өмчлөгчтэй бол хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрлийг авч, нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх
  • Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж, баталгаажуулсан өмчлөх болон эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, Газрын кадастрын зурагтай байх
  • Хашаа байшин байрлах газрын байршил хаяг нь тодорхой, байр зүйн хувьд хэт өндөрлөг, намгархаг, гуу жалганд ойр, үер усны ам, далантай газарт байрлаагүй байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Газар болон хашаа байшин үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, газрын кадастрын зургийн эх хувийн хамт
  • Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа /ТҮЦ машинаас/
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 18 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top