Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

5000000

Зээлийн хугацаа

6 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.9%

Зээлийн барьцаа

Өмчлөх эрхтэй газар

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Барьцаалж буй газар нь зээл хүсэгчийн болон хамтран өмчлөлийнх байх
  • Хамтран өмчлөгчтэй бол хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрлийг авч, нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж, баталгаажуулсан өмчлөх болон эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, Газрын кадастрын зурагтай байх
  • Газрын байршил хаяг нь тодорхой, байр зүйн хувьд хэт өндөрлөг, намгархаг, гуу жалганд ойр, үер усны ам, далантай газарт байрлаагүй байх
  • Нийслэлийн 1-р бүс, 2-р бүс, 3-о бүсүүдэд өмчлөх эрхтэй газар байршсан байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Өмчлөх эрхтэй газрын гэрчилгээ, газрын кадастрын зураг
  • Нийслэлийн газрын албаны лавлагаа /ТҮЦ машинаас/
  • Орлого баталгаажуулах бичиг баримт

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 6 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top