Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

5000000

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн барьцаа

9911-тэй дугаар

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Зээл хүсэгч нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх
  • Дугаар нь өөрийн өмчлөлд сүүлийн 6 сар байсан байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 12 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.
Top