Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

30000000

Урьдчилгаа төлбөр

Урьдчилгаа 30%

Зээлийн хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.4%

Зээлийн барьцаа

Худалдан авч буй автомашин

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Зээл хүсэгч нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх
  • Худалдан авч буй автомашины үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх
  • Иж бүрэн даатгал хийлгэхийг зөвшөөрсөн байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээл хүсэгчийн анкет /ББСБ-н маягтын дагуу/
  • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-н маягтын дагуу/
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд,
  • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 18 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top