Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

10000000

Урьдчилгаа төлбөр

Урьдчилгаа 30%

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.3%

Зээлийн барьцаа

Цахилгаан бараа, тавилга болон бусад бараа материал

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

  • Зээл хүсэгч нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх
  • Шаардлагатай тохиолдолд барьцаалах хөрөнгийг даатгуулах боломжтой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Зээл хүсэгчийн анкет /ББСБ-н маягтын дагуу/
  • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-н маягтын дагуу/
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
  • Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн цалин болон бусад орлогыг тодорхойлох баримт бичиг,
  • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх,

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 12 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.
Top