Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

5000000

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн барьцаа

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

 • Сүүлийн 12 сар байгууллагдаа тогтвортой ажилласан, үндсэн ажилтан байх
 • Банкны харилцах дансаар цалингаа авдаг байх
 • Зээлийн барьцаанд тавьж буй хөрөнгө нь зээлдэгчийн өмчлөлийн хөрөнгө бөгөөд хэрэв хамтран эзэмшигчтэй бол бичгээр зөвшөөрөл гаргаж барьцааны гэрээнд гарын үсэг зурахыг зөвшөөрсөн байх
 • Бусад санхүүгийн байгууллагуудад хугацаа хэтэрсэн муу зээлгүй байх
 • Байнгын тогтвортой оршин суудаг хаягтай байх Улаанбаатар хотод
 • 1 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй тохиолдолд заавал хамтран зээлдэгчтэй байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Цахим үнэмлэхний зураг /Ар өвөргүй зургийг тод дарсан байх/
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/- Ар өвөргүй зургийг тод дарсан байх
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Бүх нүүрний зураг, арын тушаалын зураг тод дарсан байх/
 • Цалингийн дансны хуулга / Сүүлийн 1 жил /-Дансны хуулга, зураг дарах эсвэл интернэт банкны дансны хуулга байх боломжтой/
 • Байгууллагын тодорхойлолт
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Зээлийн хүсэлт гаргах

Зээлийн хугацаа 12 сараас хэтрэхгүй.
Top