Зээлийн нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

30000000

Зээлийн хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

3.4%

Зээлийн барьцаа

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө

Зээл олголтын шимтгэл

Зээлийн үнийн дүнгийн 0,5%

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага

 • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг бөгөөд тухайн бизнесийг 12 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн туршлагатай байх
 • Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай байх
 • Улаанбаатар хотод бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн / үүсгэн байгуулагчид, гүйцэтгэх захирал г.м / иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет /ББСБ-н маягтын дагуу/
 • Зээл хүссэн албан бичиг/ББСБ-ын ...тоот маягтын дагуу/
 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • ААН, байгууллагын дүрэм
 • ААН, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл
 • Аудит татварын албаар баталгаажуулсан тайлан /сүүлийн 2 жил/
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт
 • Зээл авах тухай ТУЗ, хувь нийлүүлэгчийн зөвшөөрөл протокол, итгэмжлэл
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг/Дансны хуулга/

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн сарын хүү

Зээлийн сарын төлбөр

Зээлийн нийт хэмжээ

Авах боломжит зээлийн дүн тооцоолох

Зээлийн хугацаа 18 сараас хэтрэхгүй.
Барьцаа хөрөнгийн мэдээллээ оруулан тооцоолох товчыг дарна уу.

Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл

Top